RangSP   NamenCP
142,85  Team Frau Kaiser
Frau Kaiser, Herr Dr. Kaiser
Herr Kreimeyer, Herr Donner
170
43,43
43,43
231,54  Team Frau Großpietsch
Frau Großpietsch, Frau Vedova
Frau Fingerle, Frau Merckling
102
26,26
26,26
328,80  Team Frau Faber
Frau Faber, Herr Dr. Meyer
Herr Saydi, Frau Mattsson
 
416,81  Team Frau Segschneider
Frau Segschneider, Herr Dr. Kesting
Frau Engel, Herr Pfeil